NA KRAJ AMERIKY

Na kraj Ameriky studna murovaná
[:Do ní slunko svítí z moravského kraja:]

Vprostřed Ameriky krčma malovaná
[:A v ní sa scházajú Moravci s Uhrama:]

A když sa scházajú, tož si povídajú
[:Poďme. chlapci, domů k moravskému kraju:]

My domů nepujdem, v Americe budem
[:Náš kraj je chudobný, tam hlady zahynem:]

Nebojte sa, chlapci, na Moravě hladu
[:však už za humnama žitka zeleňajú:]