ANIČKA, DUŠIČKA, NĚKAŠLI

[:Anička, dušička, někašli,
aby mňa u tebja něnašli.:]
[:Já ťa chytím, polúbím aj postískám,
aj pri tom si prevelice zavýskám.
Zavýskám na celú dědinu,
jakú mám šikovnú děvčinu.:]

[:Kdo si tu pěsničku zazpívá,
veselá partyja z Mistřína.:]
[:Oni si ju preveselo zpěvajú,
keď sa večer za děvčaty trajdajú.
Trajdajú, trajdajú velice,
dyž idú přes pole k muzice.:]

[:Z Mistřína chlapci sa scházajú,
nikomu pobit sa nedajú.:]
[:Jak ho chyťá, tak ho bijú vesele,
po paprčách, po paštěce, po čele.
Potom sa šikovno ztrácajú,
přes pole domů sa vracajú.:]

[:Močila konope, močila,
žaba jej do čižmy skočila.:]
[:Hybaj, žabko, žabko lehká, vyskoč vom,
lebo ťa dám vyšikovať žandárom.
Močila konope, močila,
žaba jej do čižmy skočila.:]