BORŠICE

Rež, rež, rež, drobná rež,
prečo sa ty, moja milá, za mnú dreš

Rež, rež, rež, drobňučká,
aká si ty, moja milá, malučká.[:Po potoce chodila, drobné rybky lovila.:]
[:Kač, kač, kač, kačena, nasypu ti zeleného jačmeňa.:]

[:Já jačmeňa nejídám, ošidit sa ti nedám.:]
[:Falešné oči má, za jinýma, za jinýma pohlédá.:]

[:Za jinýma každý deň, za mňú jednú za týdeň.:]
[:A eště v sobotu, keď má dívča, keď má dívča robotu.:]Ej, háj, ej, háj, zelený háj, na mňa sa, děvčico, nespoléhaj.
Budeš-li sa spoléhati, ej, veru budeš banovati.

Ej, chrást, ej, chrást, zelený chrást, ej, daj ně, Bože, neco ukrást.
Lebo koně, lebo voly, ej, lebo dívča po mej vóli.Hop sa s ňú, pod střešňú, nech sa jí ty harafice roztresú.
Hop sa s ňú, stará je, zuby sa jej drkotajú, ráda je.