DVORJANKY

Ej, Dvorjanky, to valal, okruhly jak tażar
ej, mam u ˛im frajira, mażoval ho mażar
[:Mażare, mażare, Üum˛e ho mażujce
ej, za mojo pe˛e×i farby ˛eÜanujce:]

Ej, Üumny me dzivoŔky, a˛i nam pary ˛it
ej, a˛i u Dvorjankoch pre nas frajira ˛it
[:A˛i u Dvorjankoch, a˛i v Parchovenoch
ej, a˛i u KoÜici na hlavnej ulici:]

Ej, z Viܲova parobci, taki do żube˛a
ej, jak zh˛ity bandurky na jar do sadze˛a
[:Bo zh˛ity bandurky sadzic Üe ˛edaju
ej, z Viܲova parobci żubic Üe ˛eznaju:]