EJ, ZALUŽICKY POĽO

[:Ej Zalužicky poľo s ružami okolo:]
[: /:Ej ňehodno ku mňe prísc:/
ej ňehodno ku mňe prísc pocešeňe mojo.:]

[:Ej ňehodno, ňehodno, by ružu zlamalo:]
[: /:ej pocešeňe mojo:/
ej pocešeňe mojo, by me ľubovalo:]

 

A JA TAKA DZIVOČKA

A ja taka dzivočka, cingi lingi bom,
rada vijem pirečka, cingi lingi bom
[:rada vijem, rada dam, cingi lingi bom bom bom,
i za kalap zakladam, cingi lingi bom:]

A ja taka, jak i mac, cingi lingi bom,
čarne oči mušim mac, cingi lingi bom
[:čarne oči mac mala, cingi lingi bom bom bom,
ja še na ňu podala, cingi lingi bom:]

A ty, cigan, šumne hraj, cingi lingi bom,
na dzivčata nežmurkaj, cingi lingi bom
[:na dzivčata na šumne, cingi lingi bom bom bom,
naj nechodza po humne, cingi lingi bom:]