JEDE ŠOHAJ Z VÍDŇA

Jede šohaj z Vídňa,
má koníčka šimla.
[:Na něm retázečky,
ej, ze samého stríbra.:]

To je, bože, to je
potěšení moje,
[:dyž ně můj koníček,
ej, preskakuje oje.:]

Oje preskakuje
na obě dvě strany.
[:To je, bože, to je,
ej, můj koníček vraný.:]