KOHÚTKU JARABÍ

Kohútku jarabí, nekútaj zahrady.
[:Vykútáš laliju, potom ťa zabijú.:]

A dyž ťa zabijú, tak ťa aj zahrabú
[:v kyjovském kostele, kde panny klekajú.:]

Kohútku jarabí, nekútaj zahrady.
[:Vykútáš tulipán, příde na ťa můj pán.:]

Kačenko, lúbím ťa, nikomu nedám ťa.
[:Kačenko z Kopanic, ty moja musíš byt.:]