JAVOROVÉ HUSLE

[:Javorové husle pěkně hrajú:]
[: /:když po nich prstečky:/ prebíhajú:]

[:Javorové husle pěkně hrajte:]
[: /:však já vám zaplatím:/ nečekajte:]

 

UŽ JE RÁNO, UŽ JE VE DNĚ

[:Už je ráno už je ve dně, staň má milá vyprovoď mě:]
[:k městečku Kyjovu až na kraj, eště mě muziko pěkně hraj:]

[:A já bych šla mileráda, ale naša panímáma:]
[:oni mě převelice zbraňujú, čtyry líčka, dvě srdéčka zraňujú:]

 

V KYJOVĚ NA ROHU

[:V Kyjově na rohu, ja v tem krajním domě:]
[:súdili synečka, že chodil k děvčině:]

[:Nesuďte, nesuďte, ja vy radní páni:]
[:kdo by nemiloval, není tu z vás žádný:]

 

PŘES TY PROSEČE

Přes ty Proseče, voděnka teče
[:mosíš má milá do vojny přece:]

Do vojny jela, šable neměla
[:čím sas má milá, čím sas bránila:]

Bránila sem sa šátečkem bílým
[:bojovala sem se svojím milým:]