NEPI, JANO

Nepi, Jano, nepi vodu,
voda je ti len na škodu.
[:Napi sa ty radšej vína,
to je dobrá medecína.:]

Dyž nepiješ, hlava bolí.
Napiješ sa, hlava horí.
[:Těžko sa ti bude žíti,
dyž nebude za co píti.:]

Prečo sa ty za mnú vláčíš,
keď ma ani neopáčíš?
[:Ani večer, ani ráno,
aký si ty sprostý Jano!:]

Šla Anička do hájíčka,
uščípla ju jaštěrička.
[:Uščípla ju mezi nohy,
už sa jí to nezahojí.:]

Svobodný byt není dobre,
oženit sa není dobre.
[:Lebo žena - ťažké jarmo,
mosíš ju živit zadarmo.:]

Naša Mara na kraj jara
vydala sa za Maďara.
[:Maďar pije, ženu bije,
Mara doma nenocuje.:]