ŠARIŠSKÉ VALČÍKY

[:Kedz ja na Toryse nožky umývala,:]
[:popod mojo nožky rybka preplývala.:]

[:Plývaj, rybko, plývaj popod bystrú vodu,:]
[:však keby já mohla, plývala bym s tebe.:]

[:Kedz ja na Toryse nožečky močila,:]
[:ponad mojo nožky žabka preskočila.:]

[:Skákaj, žabko, skákaj ponad bystrú vodu,:]
[:však keby ja mohla, skákala bym s tebe.:]

 

[:A ja taka čarna, jak čarna čarnica.:]
[: /:najše mi vystupi, šej laj:/
najše mi vystupi z dráhy paradnica.:]

[:Z dráhy paradnica, z poľa robotnica,:]
[: /:bo ja taka čarna, šej laj:/
bo ja taka čarná, jak čarná čarnica.:]