ŠIROKÝ JÁREČEK

[:Široký járeček ej nemožem preskočit.:]
[: /:Má milá za vodú,:/ ej nemožem k ní vkročit.:]

[:Prečo ťa, má milá, ej za tú vodu dali?:]
[: /:Pre tebja, šohajku,:/ ej že sme spolem spali.:]

[:Nebanuj, má milá, ej nemáš co banovat.:]
[: /:Mosela bys se mnú,:/ ej po světě vandrovat.:]