SPÍM, SPÍM, SPALA BYCH

[:Spím, spím, spala bych
keby prišiel, dala bych koníčkovi sena:]
[:Koníčkovi obroku,
aby skákal do skoku ako mladá žena:]

[:Spím, spím, spala bych
keby prišiel, vstala bych z postieločky hore:]
[:Už som prišiel, vstaň, milá,
hneď z postielky skočila, otvorila dvere:]

 

IŠLO DIOUČA

Išlo diouča, išlo diouča na štrbák, na štrbák
ždanaj drnaj, drnaj, drnaj, na štrbák.
Uštípol ju, uštípol ju v pätu rak, v pätu rak
ždanaj drnaj, drnaj, drnaj, v pätu rak.

Utrhni si cibukienku burianú, burianú
ždanaj drnaj, drnaj, drnaj, burianú.
To je dobro, to je dobro na ranu, na ranu
ždanaj drnaj, drnaj, drnaj, na ranu.

 

A JÁ SMUTNÁ, NEVESELÁ

A já smutná, neveselá, ležim pri peci ci ci ci
ležim pri peci.
Obraciam sa z boka na bok, či kto prileci ci ci ci
či kto prileci.

Azda to dá milý pánboh, že sa já vydam dam dam dam
že sa já vydam.
Prijde niekto pri jeseni, ručku mu podam dam dam dam
ručku mu podam.

 

VYKVITLA RUŽIČKA

Vykvitla ružička z potuočka
čakaj ma, má milá, do ročka.
Ako ťa já čakat mám,
Keď som já chudobná a ty si pán.

Krajšia som, moj milý, ako ty,
bo já mám sukničku z kafaty.
Keď ty máš sukničku z kafaty,
já mám vo vrecúšku dukáty.