USPÁVÁNÍ JEŽÍŠKA

Sem pospěšte, ptáčátka, zvířátka,
zpívejte u děťátka.
Spi, spi, spi, náš Ježíšku spi.

Sem, sem, jarní slavíčku, čížečku,
zpívej libou písničku.
Spi, spi, spi, náš Ježíšku spi.

Čížeček pokřikuje,
hrdlička mu cukruje.
Spi, spi, spi, náš Ježíšku spi.

Sýkorka ho vítá k nám:
ty jsi všeho světa pán.
Spi, spi, spi, náš Ježíšku spi.

Žežulenka mu kuká,
holoubek jemu vrká.
Spi, spi, spi, náš Ježíšku spi.