ZA MORAVÚ

Za Moravú třešně sú,
a já si na jednu vylezu.
[:Natrhám si třešničky,
až pujdu ráno od Aničky.:]

Už je ráno, už je deň
ženy vymetajú z popod stěn.
[:Vymetajú, ptajú sa,
čí je to šohajek, hojása.:]